Metoda výuky

 

 

 

 

 

 

Naše škola se zaměřuje na výuku ctyř světových jazyků: angličtiny, němčiny, francouzštiny a ruštiny. Základem našeho systému je tak zvaný communicative approach. Tato metoda je rozumnou střední cestou, eliminující extrémy, jako například přímá metoda nebo metoda ponoření. Vede přímo k cíli, tj. k co nejrychlejšímu osvojení si cizího jazyka. Klademe důraz na:

  • rychlé zvládnutí slovní zásoby
  • rychlé zapojení textových materiálů
  • rychlé zapojení poslechových materiálů
  • gramatika se v počátečních fázích uvádí minimálně a pouze v té míře, která umožní bezproblémově pokročit ve výuce.

    Proč minimum gramatiky na začátku? Protože jinak hrozí nebezpečí „gramatizace“ výuky. Možná to znáte: spousta cvičení, časování sloves, trvání na 100% dodržování pravidel zabírá drahocenný čas, který můžeme věnovat komunikaci a aplikaci v praxi.

    Neučíme se cizí jazyk proto, abychom dokonale věděli, kdy použijeme předpřítomný čas. Učíme se proto, abychom mohli zvládnout jednání, napsat dopis nebo najít potřebné informace na Internetu. Tento přístup, ovšem, v žádném případě nepodceňuje význam gramatiky jako jednoho ze základních pilířů jakéhokoliv jazyka a proto je třeba podotknout, že minimum gramatiky ještě neznamená žádná gramatika.