Výuka angličtiny


Tento světový jazyk vyučujeme individuálně, ve firmách nebo ve skupinách.

Začátečníci


Zde uvítáme skutečné začátečníky i falešné, skoro začátečníky, kteří si chtějí zopakovat základy a začít znovu.

Mírně pokročilí

Něco umíte a chcete to někam dotáhnout. Máte na čem stavět. Potřebujete nový impulz.
Musíme se naučit:
Prezentace rodiny a životního stylu (přítomný prostý čas)
Vyprávění jednoduchých příběhů (minulý prostý a průběhový čas)
Vyjádření schopností, povinností, potřeby (modální slovesa)
Vyjádření plánů do budoucna (vazba going to, blízká budoucnost, budoucí prostý čas)
Povídání o životních zkušenostech, co jsem zažil(a) (předpřítomný prostý čas)
Cestujeme, hledáme práci, nakupujeme, navštěvujeme restaurace, utrácíme..

Konverzace

Pokročilí studenti se mohou přihlásit na konverzační individuální výuku, kde předpokládáme komunikativnější způsob výuky s důrazem na zlepšení mluveného projevu. Zaměříme se na nejčastější chyby v užití časů, modálních sloves, podmínkových vět, ale především na plynulost komunikace. Konverzační témata, kromě jiného, mohou zahrnovat i témata z kurzu Obchodní angličtiny.

Obchodní angličtina

Zde nabízíme nahlédnutí do světa podnikání a obchodu. Kurz je vhodný pro pokročilejší studenty se zájmem o Business English. Zaměříme se na tyto tematické okruhy:
Work and jobs
Ways of working
Recruitment and selection
Skills and qualifications
Pay and benefits, People and workplaces
The career ladder, Problems at work
Managers, executives and directors
Business people and business leaders
Organizations, Manufacturing and services
Innovation and invention
Business philosophies
Buyers, sellers and the market
Markets and competitors, Products and brands
Price, Promotion, E-commerce
Sales and costs
Profitability
Assets, liabilities and the balance sheet
Share capital and debt
Mergers, takeovers and sell-offs
Personal finance, Trading
Wrongdoing and corruption
Time and time management
Stress and stress management
Leadership skills
Business and cultures
Telephone, fax and email
Meeting skills
Presentation skills
Negotiations