Firemní výuka


Jazyková škola LEARNER nabízí výuky vašich zaměstnanců přímo u Vás ve firmě.

Při tomto způsobů výuky náš lektor v domluvený čas dochází k Vám do firmy. To umožňuje maximální časovou pružnost pro studenty, kteří nejsou nuceni trávit čas dojížděním do jazykové školy. Ostatně k výhodám této formy výuky patří:
Možnost přizpůsobit se firemnímu rozvrhu (služební cesty, jednání, prázdniny atd.)
Lepší kontrola pokroku ze strany managementu
Výukový program je možné ušit na míru
Žádný stres, spojený s dojížděním
Provádíme výuku s následujícím zaměřením:

  • Všeobecná angličtina. Úrovně: začátečníci, středně pokročilí, pokročilí

  • Business English. Úroveň 1: jedná se o úvod do základů obchodní angličtiny

  • Business English. Úroveň 2: kurs pro studenty s pokročilou znalostí obchodní problematiky

  • Banks & Banking. Kurs pro bankovní personál a finanční sektor

  • Legal English. Kurs pro advok áty, právníky a studenty právnických fakult

  • Real Estate English. Kurs pro personál realitních agentur

  • Marketing English. Kurs pro pracovníky marketingu a výzkumných agentur

  • Insurance English. Kurs pro personál pojišťoven a pojišťovacích agentur

  • Politics&Government. Kurs pro pracovníky státní správy


Firemní výuku můžete objednat i v našich prostorách.